Pracownicy Zakladu
 

GALERIA

ARCHIWUM

   
Współpraca    
 
Projekty międzynarodowe
 
 • od 2012 - bilateralny projekt polsko-szwajcarski: FORECOM - Forest cover changes in mountainous regions – drivers, trajectories and implications finansowany w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej.

  Więcej o projekcie na stronie: http://www.gis.geo.uj.edu.pl/FORECOM/index.html
 • od 2010 - współpraca bilateralna (w ramach Polsko-Węgierskiego Programu Wykonawczego) z Eszterházy Károly College, Eger, Węgry - realizacja projektu badawczego pt.: Zastosowanie obiektywnych lokalnych klasyfikacji typów pogody w badaniach ¶rodowiska i detekcji zmian klimatu
 • od 2009 - współpraca trójstronna (PL, CZ, SK) - realizacja tematu badawczego pt.: Unfavourable biometeorological conditions in the urban areas of central Europe in the context of climate change
 • 2009-2014 - Międzynarodowy projekt CLIMARK (CNH: Towards an Integrated Framework for Climate Change Impact Assessments for International Market Systems with Long-Term Investments) finansowany przez National Science Foundation

  Więcej o projekcie na stronie: http://cherry.cse.msu.edu/
 • 2003-2004 - Międzynarodowy projekt ESPERE-ENC, finansowany przez Komisję Europejsk± w 5. Programie Ramowym.

  Więcej o projekcie na stronie: www.espere.net
 
 
Projekty krajowe

 

 • 2004-2008 - Ogólnopolski projekt badawczy "Ekstremalne zjawiska meteorologiczne i hydrologiczne".
 • Od listopada 2004 r. - Projekt badawczy (realizowany wspólnie z IMGW Oddz. Kraków) "Wpływ makroskalowych warunków pogodowych na kształtowanie się struktury mezoklimatów Pogórza Wielickiego"
 • Od marca 2003 r. Zakład Klimatologii należy do Naukowej Sieci Tematycznej "Zanieczyszczenia powietrza/zmiany klimatu".

  Więcej na temat sieci na stronie: Airclim-net
   
 
 
 
Uniwersytet Jagielloński
Wszelkie prawa zastrzeżone. © 2003-2004  Zakład Klimatologii
Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej, Uniwersytet Jagielloński
Autor strony: Andrzej Kotarba; Webmaster: Agnieszka Wypych