Pracownicy Zakladu
 

GALERIA

ARCHIWUM

   
Klimat Krakowa  

 

Kraków należy do nielicznych miast na świecie mających tak długą tradycję pomiarów meteorologicznych i badań klimatu. Warunki klimatyczne Krakowa są szczegółowo opracowane w wielu publikacjach (...) Są to jednak opracowania starsze, w których nie uwzględniono ostatnich dwudziestu lat, charakteryzujących się nasileniem ekstremalnych zjawisk pogodowych. Istnieją też liczne prace na temat poszczególnych elementów klimatu (...) Brakuje natomiast kompleksowego, syntetycznego opracowania, charakteryzującego klimat Krakowa w oparciu o możliwie długą, wiarygodną, jednorodną serię pomiarową, mimo że istnieje unikatowy ze względu na jedność miejsca, ciągłość
i długość serii materiał obserwacyjny pochodzący ze stacji naukowej Uniwersytetu Jagiellońskiego, a znajdujący się w archiwum Zakładu Klimatologii Instytutu Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ. (...)

Niniejsza monografia zawiera 14 rozdziałów (...) opracowanie rozpoczynają rozdziały, w których omówiono naturalne czynniki wpływające na klimat i bioklimat Krakowa - położenie miasta
i warunki cyrkulacyjne. Kolejne rozdziały dotyczą pojedynczych cech klimatu Krakowa. Końcowa część pracy stanowi ocenę wyżej omówionych elementów z punktu widzenia ich oddziaływania na człowieka. Publikacja kierowana jest do szerokiego grona odbiorców. Stanowi cenne źródło informacji nie tylko dla klimatologów, geografów czy urbanistów, ale także dla mieszkańców Krakowa
i turystów, którzy coraz liczniej odwiedzają nasze miasto.

dr Dorota Matuszko

 
 
 
Uniwersytet Jagielloński
Wszelkie prawa zastrzeżone. © 2003-2004  Zakład Klimatologii
Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej, Uniwersytet Jagielloński
Autor strony: Andrzej Kotarba; Webmaster: Agnieszka Wypych