Pracownicy Zakladu


 

Agnieszka Wypych
2018

Para wodna w troposferze nad Europą
 
 

Język publikacji: polski

IGiGP UJ, Kraków
ISBN 978-83-64089-42-8

 


Spis treści

1. Wstęp
1.1. Rola pary wodnej w atmosferze
1.1.1. Znaczenie pary wodnej w cyklu hydrologicznym
1.1.2. Para wodna w systemach cyrkulacyjnych
1.1.3. Udział pary wodnej w bilansie radiacyjnym i energetycznym
1.1.4. Wpływ zawartości pary wodnej na zmienność klimatu
1.2. Terminologia
1.3. Źródła danych i informacji o zawartości pary wodnej w atmosferze
1.3.1. Pomiary zawartości pary wodnej w powietrzu
1.3.2. Tematyka opracowań dotyczących zawartości pary wodnej w powietrzu
1.4. Cel pracy

2. Materiały źródłowe i metody opracowania
2.1. Dane higryczne i cyrkulacyjne
2.2. Tok i metody pracy
2.2.1. Zróżnicowanie czasowe i przestrzenne
2.2.2. Regiony higryczne
2.2.3. Wzorce cyrkulacji i typy adwekcji
2.2.4. Intensywność transportu pary wodnej

3. Zróżnicowanie czasowe i przestrzenne zawartości pary wodnej w troposferze
3.1. Sezonowa zmienność rozkładu przestrzennego zawartości pary wodnej w powietrzu
3.2. Struktura pionowa wilgotności powietrza
3.2.1. Typy profili pionowych wilgotności właściwej
3.2.2. Występowanie inwersji higrycznych

4. Regiony higryczne Europy
Region 1 - południowy atlantycki
Region 2 - śródziemnomorski
Region 3 - umiarkowany kontynentalny południowy
Region 4 - umiarkowany kontynentalny północny
Region 5 - umiarkowany atlantycki
Region 6 - arktyczny

5. Wpływ cyrkulacji atmosferycznej na kształtowanie i modyfikację warunków wilgotnościowych
5.1. Zmienność warunków cyrkulacyjnych
5.2. Cyrkulacja atmosferyczna a wilgotność powietrza w troposferze nad Europą w ujęciu sezonowym
5.3. Rola cyrkulacji atmosferycznej w kształtowaniu procesów hydrometeorologicznych

6. Podsumowanie i wnioski końcowe

Spis rycin
Spis tabel
Literatura
Summary
Od Autorki

 
 
Uniwersytet Jagielloński
Wszelkie prawa zastrzeżone. © 2003-2004  Zakład Klimatologii
Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej, Uniwersytet Jagielloński
Autor strony: Andrzej Kotarba; Webmaster: Agnieszka Wypych