Pracownicy Zakladu


 

Robert Twardosz
2005
Dobowy przebieg opadów atmosferycznych w ujęciu synoptycznym i probabilistycznym na przykładzie Krakowa (1886-2002)
 
 

Wydawnictwa Instytutu Geografii i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Jagiellońskiego
ISBN 83-88424-50-5, 2005

Recenzje: Prof. dr hab. Elżbieta Kupczyk, Prof. dr hab. Tadeusz Niedźwiedź

 

 Spis treści

1. Wstęp ....11

1.1. Wprowadzenie ....11

1.2. Cel i zakres pracy ....12

1.3. Przegląd literatury ....16

2. Materiał badawczy ....23

2.1. Tworzenie bazy danych ....23

2.2. Jednorodność danych opadowych ....25

3. Metodyka badań związków występowania opadów z warunkami meteorologicznymi ....29

3.1. Wybór klasyfikacji typów cyrkulacji atmosferycznej ....29

3.2. Częstość typów cyrkulacji w południowej Polsce ....30

3.3. Częstość rodzajów mas powietrznych i frontów atmosferycznych w południowej Polsce ....34

3.4. Występowanie opadów w Krakowie w powiązaniu z warunkami meteorologicznymi w południowej Polsce ....38

4. Miary statystyczne charakterystyk opadów godzinnych ....45

4.1. Właściwości szeregów zmiennych opadowych ....45

4.2. Statystyki liczby godzin z opadem ....47

4.3. Statystyki sum i natężenia opadów ....48

5. Przebieg dobowy opadów w porach roku ....57

5.1. Metody analizy cyklu dobowego ....57

5.2. Charakterystyka cyklu dobowego opadów ....58

5.3. Związek cyklu dobowego z rodzajem opadów ....63

5.4. Związek cyklu dobowego z typem genetycznym opadów ....67

5.5. Zmienność wieloletnia cyklu dobowego opadów letnich ....80

6. Uwarunkowania cyrkulacyjne przebiegu dobowego opadów w półroczu ciepłym ....87

6.1. Częstość opadów ....89

6.2. Sumy opadów ....96

6.3. Natężenie opadów ....100

6.4. Charakterystyki opadów i ich wzajemne związki w przebiegu dobowym ....103

7. Modele probabilistyczne opadów maksymalnych ....107

7.1. Maksymalne godzinne sumy opadów ....107

7.1.1. Dane wejściowe do modelu ....108

7.1.2. Wybór rozkładu prawdopodobieństwa i estymacja parametrów ....110

7.1.3. Maksymalne sumy opadów o zadanym czasie trwania i prawdopodobieństwie przewyższenia ....117

7.1.4. Przedziały ufności kwantyli ....130

7.1.5. Zależność parametrów rozkładu maksymalnych opadów od czasu trwania ....132

7.1.6. Rozkład maksymalnych 24-godzinnych sum opadów w Krakowie na tle opadów na innych stacjach w południowej Polsce ....135

7.2. Maksymalne natężenie opadów ....141

7.2.1. Wybór ciągów (epizodów) opadowych ....141

7.2.2. Maksymalne natężenie opadów o określonym czasie trwania i prawdopodobieństwie przewyższenia ....142

8. Podsumowanie i wnioski ....147

Literatura ....153

Summary ....159

Spis rycin ....167

Spis tabel ....173


 
 
 
Uniwersytet Jagielloński
Wszelkie prawa zastrzeżone. © 2003-2004  Zakład Klimatologii
Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej, Uniwersytet Jagielloński
Autor strony: Andrzej Kotarba; Webmaster: Agnieszka Wypych