Pracownicy Zakladu


 

Katarzyna Piotrowicz
2010
Sezonowa i wieloletnia zmienność typów pogody w Krakowie
 
 

Wydawnictwa Instytutu Geografii i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Jagiellońskiego
ISBN 978-83-88424-52-6

Recenzje: Prof. dr hab. Krzysztof Kożuchowski
Prof. dr hab. Alojzy Woś


Spis treści

1. Wstęp ....9
1.1. Cel pracy ....13
1.2. Przegląd wybranej literatury ....16
1.2.1. Klasyfikacje typów pogody ....17
1.2.2. Pory roku i metody ich wyznaczania ....43
1.3. Charakterystyka materiałów źródłowych ....68
1.4. Metody opracowania ....80
1.4.1. Metody klasyfikacji typów pogody i ich weryfikacja ....81
1.4.2. Metody wyznaczania i charakteryzowania klimatologicznych pór roku ....88

2. Typy pogody w Krakowie ....93
2.1. Zmienność typów pogody w przebiegu rocznym ....94
2.2. Wieloletnia zmienność typów pogody ....108
2.3. Stabilność (trwałość) typów pogody ....121
2.4. Następstwo (sekwencje) typów pogody ....134
2.5 Kalendarz typów pogody w Krakowie ....144
2.5.1. Dominujące (najczęściej występujące) typy pogody w poszczególnych dniach roku ....145
2.5.2. Ekstremalne typy pogody w poszczególnych dniach roku ....156

3. Charakterystyka klimatologicznych pór roku w Krakowie ....165
3.1. Daty początku, końca i długość trwania poszczególnych pór roku ....165
3.2. Wieloletnia zmienność wyróżnionych pór roku ....176
3.3. Charakterystyka poszczególnych pór roku na podstawie częstości występowania typów pogody ....182

4. Zastosowanie klasyfikacji typów pogody i klimatologicznych pór roku w celu określenia wpływu pogody i klimatu na środowisko przyrodnicze, zdrowie i samopoczucie człowieka ....219
4.1. Porównanie klimatologicznych i fenologicznych pór roku ....221
4.2. Typy pogody i klimatologiczne pory roku a sezony pyłkowe wybranych taksonów roślin ....240

5. Podsumowanie i wnioski ....261

Literatura ....275
Seasonal and long-term weather type variability in Krakow - Summary ....299
Spis tabel ....303
Spis rycin ....309
Spis fotografii ....313


 
 
 
Uniwersytet Jagielloński
Wszelkie prawa zastrzeżone. © 2003-2004  Zakład Klimatologii
Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej, Uniwersytet Jagielloński
Autor strony: Andrzej Kotarba; Webmaster: Agnieszka Wypych