Pracownicy Zakladu


 

Dorota Matuszko, Jakub Soroka
2013

Zachmurzenie Spitsbergenu na podstawie obserwacji w Polskiej Stacji Polarnej w Hornsundzie

Cloudiness over Spitsbergen based on observations made at the Polish Polar Station in Hornsund
 
 

Niniejsza monografia składa się z części opisowej i graficznej.

Cześć opisowa opracowania zawiera omówienie metodyki obserwacji zachmurzenia w warunkach polarnych, szczegółowa analizę występowania chmur charakterystycznych dla tego rejonu oraz charakterystykę stopnia zachmurzenia i rodzajów chmur w przebiegu rocznym. W monografii podjęto również próbę wyjaśnienia przyczyn występowania poszczególnych typów zachmurzenia. Wpływ czynników cyrkulacyjnych na zachmurzenie został określony na podstawie kalendarza sytuacji synoptycznych T. Niedźwiedzia (2012) dla Spitsbergenu.

W części graficznej pracy, czyli w atlasie chmur, znajdują się natomiast pochodzące z wypraw XXXII i XXXIV fotografie typów zachmurzenia (rodzaje i układy chmur) wraz z informacja dotycząca sytuacji synoptycznej i warunków meteorologicznych w danym dniu. Ryciny w tej części monografii oznaczone są litera A i kolejnym numerem fotografii.

Analiza fotografii chmur wraz z komentarzem ich autorów, a zarazem doświadczonych obserwatorów meteorologicznych, pracowników Państwowej Służby Hydrologiczno-Meteorologicznej IMGW, może stanowić pomoc w rozpoznawaniu chmur dla przyszłych polarników i użytkowników materiału obserwacyjnego.

IGiGP UJ, Kraków
ISBN 978-83-88424-85-4

 


 
 
Uniwersytet Jagielloński
Wszelkie prawa zastrzeżone. © 2003-2004  Zakład Klimatologii
Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej, Uniwersytet Jagielloński
Autor strony: Andrzej Kotarba; Webmaster: Agnieszka Wypych