Pracownicy Zakladu


 

Dorota Matuszko
2004
Chmury - klasyfikacja, rozpoznawanie, pogoda
 
 

Wydawnictwa Uniwersytetu Jagiellońskiego
ISBN 83-233-1787-9, 2004, format B5, s. 76.

"Praca Chmury - klasyfikacja, rozpoznanie, pogoda stanowi cenny wkład do literatury klimatologicznej, w tym poświęconej warunkom nefologicznym (...). Dodatkowo na uwagę zasługuje fakt, że tematykę tę rzadko się podejmuje i w rezultacie niewiele jest polskich prac na ten temat. Niebagatelne znaczenie dla celowości druku omawianej pracy ma też fakt, że od wielu lat w zasadzie brak jakichkolwiek opracowań wraz z materiałem ilustracyjnym do nauki rozpoznawania chmur. Dlatego też jestem pewien, również jako nauczyciel akademicki, że opracowanie to będzie cennym materiałem źródłowym, swoistym podręcznikiem czy też atlasem chmur, służącym zarówno studentom, jak i wszystkim zainteresowanym tym zagadnieniem".

Z recenzji dra hab. prof. Uniwersytetu Śląskiego
Zbigniewa Ustrnula


 
Spis treści

Wstęp
   Wprowadzenie
   Podziękowanie

Międzynarodowa klasyfikacja chmur
   Rodzaje chmur
      Cirrus
      Cirrocumulus
      Cirrostratus
      Altocumulus
      Altostratus
      Nimbostratus
      Stratus
      Cumulus
      Cumulonimbus
   Gatunki chmur
   Odmiany chmur
   Chmury towarzyszące i zjawiska szczególne
   Smugi kondensacyjne

Podstawowe problemy w wizualnej ocenie zachmurzenia

Chmury jako przesłanka w prognozowaniu pogody

Zachmurzenie w zagranicznych i polskich opracowaniach naukowych
   Wybrane prace zagraniczne na temat zachmurzenia
   Zachmurzenie w Polsce
   Rodzaje chmur w Polsce

Chmury w sztuce

Jak zrobić chmurę (doświadczenie)

Zakończenie

Literatura

 
 
 
Uniwersytet Jagielloński
Wszelkie prawa zastrzeżone. © 2003-2004  Zakład Klimatologii
Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej, Uniwersytet Jagielloński
Autor strony: Andrzej Kotarba; Webmaster: Agnieszka Wypych