Pracownicy Zakladu


 

Urszula Kossowska-Cezak, Robert Twardosz
2017

Anomalie termiczne w Europie (1951-2010)
 
 

Język publikacji: polski

IGiGP UJ, Kraków
ISBN 978-83-64089-34-3

 


 
 
Uniwersytet Jagielloński
Wszelkie prawa zastrzeżone. © 2003-2004  Zakład Klimatologii
Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej, Uniwersytet Jagielloński
Autor strony: Andrzej Kotarba; Webmaster: Agnieszka Wypych