Pracownicy Zakladu

 

 

 

K. Piotrowicz, R. Twardosz (red.)
2007
Wahania klimatu w różnych skalach przestrzennych i czasowych
 
 

Wydawnictwo Instytutu Geografii i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Jagiellońskiego
ISBN 978-83-88424-24-3, 2007, s. 428.

"Monografia składa się z trzech części. Artykuły w pierwszej części bezpośrednio nawiązują do tematyki jubileuszowej (...) Pozostałe dwie części monografii zawierają artykuły związane z tematem konferencji: Wahania klimatu w różnych skalach przestrzennych i czasowych. W części drugiej znalazły się artykuły dotyczące dużej skali przestrzennej: kontynentu europejskiego i obszarów pozaeuropejskich, otoczenia Bałtyku, całej Polski i innych krajów, w trzeciej zaś zamieszczono różnorodne studia regionalne z obszaru Polski."

Z Przedmowy 
 
 
Uniwersytet Jagielloński
Wszelkie prawa zastrzeżone. © 2003-2004  Zakład Klimatologii
Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej, Uniwersytet Jagielloński
Autor strony: Andrzej Kotarba; Webmaster: Agnieszka Wypych