Pracownicy Zakladu

 

 

 

D. Matuszko (red.)
2007
Klimat Krakowa w XX wieku
 
 

Wydawnictwo Instytutu Geografii i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Jagiellońskiego
ISBN 978-83-88424-28-1, 2007, s. 251.

"Monografia ta stanowić będzie doskonały materiał do dyskusji na forum międzynarodowym na temat zmian klimatycznych w Europie Środkowej pod wpływem ocieplenia klimatu pod koniec XX wieku (...). Tego typu synteza jest bardzo potrzebna zarówno dla środowiska naukowego, jak i dla władz administracyjnych miasta oraz mieszkańców Krakowa i szerokiego grona innych odbiorców, tym bardziej że Kraków należy do nielicznych miast w Europie, które posiadają unikatową, nieprzerwaną i bardzo dobrej jakości serię pomiarów i obserwacji meteorologicznych sięgających 1792 roku".

Z recenzji prof. dr hab. Tadeusza Niedźwiedzia


 
Spis treści

Wstęp ....7 Introduction ....9

Krystyna German Środowisko przyrodnicze krakowa i jego wpływ na warunki klimatyczne ....11 Natural environment of cracow and its impact on climatic conditions ....18

Zbigniew Ustrnul Warunki cyrkulacyjne ....21 Atmospheric circulation conditions ....39

Janina Bożena Trepińska Ciśnienie atmosferyczne ....41 Air pressure ....53

Jakub Wojkowski Promieniowanie słoneczne ....55 Solar radiation ....72

Dorota Matuszko Zachmurzenie ....75 Cloudiness ....84

Dorota Matuszko Usłonecznienie ....87 Sunshine duration ....96

Katarzyna Piotrowicz Temperatura powietrza ....99 Air temperature ....111

Agnieszka Wypych Wilgotność powietrza ....113 Air humidity ....124

Robert Twardosz Opady atmosferyczne ....127 Precipitation ....137

Małgorzata Falarz Pokrywa śnieżna ....139 Snow cover ....146

Leszek Kowanetz Stosunki anemologiczne ....149 Anemological conditions ....165

Dorota Matuszko, Katarzyna Piotrowicz Warunki bioklimatyczne ....169 Bioclimatic conditions ....186

Anita Bokwa Zanieczyszczenie powietrza ....187 Air pollution ....198

Dorota Matuszko, Jakub Wojkowski Zróżnicowanie przestrzenne wybranych cech klimatu Krakowa ....201 Spatial differentiation of chosen climate elements in Cracow ....204

Literatura ....205

Załączniki ....221

Wykaz autorów ....243


 
 
 
Uniwersytet Jagielloński
Wszelkie prawa zastrzeżone. © 2003-2004  Zakład Klimatologii
Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej, Uniwersytet Jagielloński
Autor strony: Andrzej Kotarba; Webmaster: Agnieszka Wypych