Pracownicy Zakladu


 

Marta Cebulska, Robert Szczepanek, Robert Twardosz
2013

Rozkład przestrzenny opadów atmosferycznych w dorzeczu górnej Wisły. Opady średnie roczne (1952-1981)
 
 

W opracowaniu przedstawiono rozkład przestrzenny średnich rocznych sum opadów atmosferycznych w poszczególnych dorzeczach górnej Wisły oraz całym dorzeczu.

Podstawę opracowania stanowią średnie sumy z trzydziestolecia 1952 – 1981. W tym okresie sieć stacji pomiarowych była najgęstsza, a wyniki z obserwacji publikowane. Na podstawie danych z kilkunastu stacji wykazano, że średnie opady w przyjętym do badań okresie nie różnią się istotnie statystycznie od średnich sum wieloletnich 1881 – 2010.

Spośród 583 działających stacji meteorologicznych i posterunków opadowych do opracowania wybrano 408 stacji, z których dysponowano w miarę kompletnymi ciągami obserwacyjnymi. Rozkład przestrzenny opadów opracowano na podstawie metody 2D RST na modelu rastrowym programu GRASS GIS 7.0. Izohiety roczne wykreślono co 25 mm.

Opracowano także mapy sumarycznych błędów — błędu standardowego średniej rocznej sumy opadów i błędu interpolacji opadów.

WIS PK & IGiGP UJ, Kraków
ISBN: 978-83-88424-91-5

 


 
 
Uniwersytet Jagielloński
Wszelkie prawa zastrzeżone. © 2003-2004  Zakład Klimatologii
Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej, Uniwersytet Jagielloński
Autor strony: Andrzej Kotarba; Webmaster: Agnieszka Wypych