Pracownicy Zakladu


 

Anita Bokwa
2010
Wieloletnie zmiany struktury mezoklimatu miasta na przykładzie Krakowa
 
 

Wydawnictwa Instytutu Geografii i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Jagiellońskiego
ISBN 978-83-88424-53-3

 


 
 
Uniwersytet Jagielloński
Wszelkie prawa zastrzeżone. © 2003-2004  Zakład Klimatologii
Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej, Uniwersytet Jagielloński
Autor strony: Andrzej Kotarba; Webmaster: Agnieszka Wypych