Pracownicy Zakladu 

A. Bokwa, M. Walczak (red.)
2004
Encyklopedia Klimatologiczna ESPERE: wykorzystanie nowych mediów w edukacji
 
 

Wydawnictwa Uniwersytetu Jagiellońskiego
ISBN 83-233-1956-1, 2004, format B5, s. 61.

"Encyklopedia Klimatologiczna ESPERE to największa internetowa encyklopedia poświęcona nie tylko pogodzie i klimatowi, ale także ich związkom z innymi elementami środowiska, gospodarką, naszym zdrowiem i jakością życia. Jest to bogate źródło informacji i pomoc dydaktyczna dla nauczycieli geografii, chemii, biologii i fizyki w gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych. "Wykorzystanie Internetu w edukacji przyrodniczej wbrew pozorom nie jest łatwe. (...) Książka zawiera szereg praktycznych wskazówek dla nauczycieli, ukazujących jak Encyklopedia Klimatologiczna ESPERE może wzbogacić ich warsztat pracy i przeprowadzane w szkole lekcje. (...) Prezentuje także treści zawarte w Encyklopedii w odniesieniu do podstaw programowych przedmiotów przyrodniczych i wybranych programów nauczania, a także różne możliwości wykorzystania materiałów ESPERE w zależności od wyposażenia technicznego szkoły. (...) Anomalie i katastrofy pogodowe, które występowały często w ostatnich latach, szeroko komentowane w środkach masowego przekazu, spowodują zapewne, że z Encyklopedii Klimatologicznej ESPERE będzie korzystać szerokie grono internautów w różnym wieku."

Z recenzji prof. dr hab. Jana Lacha


 
Spis treści

Wstęp

1. Co to jest ESPERE? (Elmar Uherek)

2. Struktura ESPERE i zawartość Encyklopedii Klimatologicznej ESPERE (Anita Bokwa, Adalbert Niedenzu, Elmar Uherek)
2.1. Struktura witryny internetowej www.espere.net
2.2. Zawartość Encyklopedii

3. Jak korzystać z witryny internetowej ESPERE? (Anita Bokwa, Adalbert Niedenzu, Elmar Uherek)

4. Treści Encyklopedii ESPERE a podstawy programowe i programy nauczania przedmiotów przyrodniczych (Marek Walczak)
4.1. Podstawa programowa przedmiotów przyrodniczych w gimnazjum i szkołach ponadgimnazjalnych a materiały ESPERE
4.2. Treści z zakresu ESPERE w wybranych programach nauczania gimnazjum i szkoły ponadgimnazjalnej

5. Metody nauczania proponowane w realizacji zajęć w oparciu o materiały ESPERE (Marek Walczak)
5.1. Metoda projektu
5.2. Inne metody

6. Wykorzystanie ESPERE w różnych warunkach wyposażenia technicznego szkoły (Marek Walczak)

7. Przykłady scenariuszy lekcji z wykorzystaniem materiałów ESPERE (Anita Bokwa)

8. Przykłady sprawdzianów na podstawie materiałów ESPERE (Marek Walczak)
8.1. Arkusze ćwiczeń Encyklopedii ESPERE
8.2. Przykłady sprawdzianów dla uczniów przygotowane na podstawie scenariuszy lekcji i materiałów ESPERE

Aneks: Jak przygotować własny scenariusz lekcji i opublikować go na stronach ESPERE?


 
 
 
Uniwersytet Jagielloński
Wszelkie prawa zastrzeżone. © 2003-2004  Zakład Klimatologii
Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej, Uniwersytet Jagielloński
Autor strony: Andrzej Kotarba; Webmaster: Agnieszka Wypych