Pracownicy Zakladu


 

Zbigniew Ustrnul, Agnieszka Wypych, Ewelina Henek i in.
2014

ATLAS zagrożeń meteorologicznych Polski

Meteorological hazard atlas of Poland
 
 

… jest nowoczesnym opracowaniem przedstawiającym po raz pierwszy w Polsce dokładną strukturę przestrzenną najważniejszych ekstremalnych zjawisk meteorologicznych w Polsce,opracowaną w sposób obiektywny na podstawie długich i jednorodnych serii danych …

… do oceny zagrożeń wykorzystano charakterystyki probabilistyczne ich wystąpienia w poszczególnych miesiącach, a przy najgroźniejszych zjawiskach z rozdzielczością dekadową. Tak dokładna rozdzielczość czasowa była do tej pory rzadko stosowana w Europie …

… pozycja przedstawia nowoczesną i obiektywną charakterystykę zmienności przestrzennej ekstremalnych zjawisk meteorologicznych Polski mogących stanowić zagrożenie dla gospodarki i ludności …

… poza wartością naukową praca jest cenna także pod względem metodycznym. Najważniejsze jest jednak jej zastosowanie praktyczne jako podstawowego źródła informacji o zagrożeniach meteorologicznych poszczególnych regionów Polski …

IGiGP UJ, Kraków
ISBN 978-83-64979-05-7


 
 
Uniwersytet Jagielloński
Wszelkie prawa zastrzeżone. © 2003-2004  Zakład Klimatologii
Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej, Uniwersytet Jagielloński
Autor strony: Andrzej Kotarba; Webmaster: Agnieszka Wypych