Pracownicy Zakladu
 

GALERIA

ARCHIWUM

   
Stacje klimatologiczne    

   
     

Collegium Śniadeckiego
Stacja Naukowa Zakładu Klimatologii UJ
(II piętro)
Ogród Botaniczny, Kraków

Stacja Naukowa IGiGP UJ
Gaik-Brzezowa k/Dobczyc
31-501 Kraków, ul. Kopernika 27
tel.: +48/12/421-32-62

Opiekun naukowy:
dr hab. Katarzyna Piotrowicz,
Kierownik: mgr Piotr Pieczara

Brzezowa 162
32-410 Dobczyce
tel.: +48/12/271-66-99

Kierownik: dr hab. Anita Bokwa

 

 

 
 
Uniwersytet Jagielloński
Wszelkie prawa zastrzeżone. © 2003-2004  Zakład Klimatologii
Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej, Uniwersytet Jagielloński
Autor strony: Andrzej Kotarba; Webmaster: Agnieszka Wypych