Pracownicy Zakladu
 

GALERIA

ARCHIWUM

   
Publikacje
Agnieszka Wypych: Para wodna w troposferze nad Europą

Więcej o książce (kliknij tutaj).

Książka ukazała się nakładem Wydawnictwa IGiGP UJ, jest do nabycia pod adresem http://www.geo.uj.edu.pl

 

Dorota Matuszko: Chmury i pogoda. Nowa międzynarodowa klasyfikacja chmur, wyd. 3

Więcej o książce (kliknij tutaj).

Książka ukazała się nakładem Wydawnictwa Uniwersytetu Jagiellońskiego, jest do nabycia pod adresem https://www.wuj.pl/

 

Urszula Kossowska-Cezak, Robert Twardosz: Anomalie termiczne w Europie (1951-2010)

Więcej o książce (kliknij tutaj).

Książka ukazała się nakładem Wydawnictwa IGiGP UJ, jest do nabycia pod adresem http://www.geo.uj.edu.pl

 

Zbigniew Ustrnul, Agnieszka Wypych, Ewelina Henek i in.: Atlas zagrożeń meteorologicznych Polski

Meteorological hazard atlas of Poland

Więcej o książce (kliknij tutaj).

Książka ukazała się nakładem Wydawnictwa Attyka & IMGW-PIB, jest do nabycia pod adresem http://www.attyka.net.pl/

 

Marta Cebulska, Robert Szczepanek, Robert Twardosz: Rozkład przestrzenny opadów atmosferycznych w dorzeczu górnej Wisły. Opady średnie roczne (1952-1981)

Więcej o książce (kliknij tutaj).

Książka ukazała się nakładem Wydawnictwa WIS PK oraz IGiGP UJ, jest do nabycia pod adresem http://www.geo.uj.edu.pl

  

Dorota Matuszko, Jakub Soroka: Zachmurzenie Spitsbergenu na podstawie obserwacji w Polskiej Stacji Polarnej w Hornsundzie. Cloudiness over Spitsbergen based on observations made at the Polish Polar Station in Hornsund

Więcej o książce (kliknij tutaj).

Książka ukazała się nakładem Wydawnictwa IG i GP UJ, jest do nabycia pod adresem http://www.geo.uj.edu.pl

 

Robert Twardosz, Ewa Łupikasza, Tadeusz Niedźwiedź: Zmienność i uwarunkowania cyrkulacyjne występowania postaci i typów opadów atmosferycznych na przykładzie Krakowa
Więcej o książce (kliknij tutaj).

Książka ukazała się nakładem Wydawnictwa UJ, jest do nabycia pod adresem www.wuj.pl

 

Anita Bokwa: Wieloletnie zmiany struktury mezoklimatu miasta na przykładzie Krakowa
Więcej o książce (kliknij tutaj).

Książka ukazała się nakładem Wydawnictwa IG i GP UJ, jest do nabycia pod adresem www.geo.uj.edu.pl

 

Katarzyna Piotrowicz: Sezonowa i wieloletnia zmienność typów pogody w Krakowie
Więcej o książce (kliknij tutaj).

Książka ukazała się nakładem Wydawnictwa IG i GP UJ, jest do nabycia pod adresem www.geo.uj.edu.pl

 

Dorota Matuszko: Wpływ zachmurzenia na usłonecznienie i całkowite promieniowanie słoneczne

Więcej o książce (kliknij tutaj).

Książka ukazała się nakładem Wydawnictwa UJ, jest do nabycia pod adresem www.wuj.pl.

 

Wahania klimatu w różnych skalach przestrzennych
i czasowych
: Red. K. Piotrowicz, R. Twardosz
Więcej o książce (kliknij tutaj).

Książka ukazała się nakładem Wydawnictwa IG i GP UJ, jest do nabycia pod adresem www.geo.uj.edu.pl

 

Klimat Krakowa w XX wieku: Red. D. Matuszko
Więcej o książce (kliknij tutaj).

Książka ukazała się nakładem Wydawnictwa IG i GP UJ, jest do nabycia pod adresem www.geo.uj.edu.pl

 

Dorota Matuszko: Chmury i pogoda
Więcej o książce (kliknij tutaj).

Książka ukazała się nakładem Wydawnictwa UJ, jest do nabycia pod adresem www.wuj.pl.

   

Klimatyczne aspekty środowiska geograficznego. Red. J. Trepińska, Z. Olecki

Więcej o książce (kliknij tutaj).

Książka ukazała się nakładem Wydawnictwa IG i GP UJ, jest do nabycia pod adresem www.geo.uj.edu.pl


Rola stacji terenowych w badaniach geograficznych- Red. K. Krzemień, J. Trepińska, A. Bokwa
Więcej o książce (kliknij tutaj).

Książka ukazała się nakładem Wydawnictwa IG i GP UJ, jest do nabycia pod adresem www.geo.uj.edu.pl

 

Robert Twardosz: Dobowy przebieg opadów atmosferycznych w ujęciu synoptycznym i probabilistycznym na przykładzie Krakowa (1886-2002)

Więcej o książce (kliknij tutaj).

Książka ukazała się nakładem Wydawnictwa IG i GP UJ, jest do nabycia pod adresem www.geo.uj.edu.pl

 

Dorota Matuszko: Chmury - klasyfikacja, rozpoznawanie, pogoda
Więcej o książce (kliknij tutaj).

Książka ukazała się nakładem Wydawnictwa UJ, jest do nabycia pod adresem www.wuj.pl.
Chmury - klasyfikacja, rozpoznanie, pogoda

 

Encyklopedia Klimatologiczna ESPERE: wykorzystanie nowych mediów w edukacji. Red. A. Bokwa, M. Walczak

Więcej o książce (kliknij tutaj)

Książka ukazała się nakładem Wydawnictwa UJ, jest do nabycia pod adresem www.wuj.pl.

 

Zastosowanie wybranych metod statystycznych w klimatologii. Red. A. Bokwa, Z. Ustrnul

Więcej o książce (kliknij tutaj)

Książka ukazała się nakładem IG i GP UJ, jest do nabycia pod adresem www.geo.uj.edu.pl

 

 

 

 
Uniwersytet Jagielloński
Wszelkie prawa zastrzeżone. © 2003-2004  Zakład Klimatologii
Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej, Uniwersytet Jagielloński
Autor strony: Andrzej Kotarba; Webmaster: Agnieszka Wypych