Pracownicy Zakladu
 

GALERIA

ARCHIWUM

 

   
Pracownicy Zakładu    
 

Dr hab. Katarzyna Piotrowicz
tel. (12) 664-53-26
email: k.piotrowicz@uj.edu.pl
pokój 3.34

Zainteresowania badawcze:
klimatologia fizyczna
metodyka opracowań klimatologicznych
typologie klimatyczne
pory roku
zmiany i zmienność klimatu w ostatnim dwustuleciu

Pełnione funkcje:
opiekun naukowy Stacji Zakładu Klimatologii IGiGP UJ w Ogrodzie Botanicznym w Krakowie

 


Ważniejsze publikacje:

2012

78. Bielec-Bąkowska Z., Piotrowicz K., 2012, Typy pogody w Krakowie towarzyszące głębokim niżom i silnym wyżom w latach 1900/01-2009/10, [w:] Rola cyrkulacji atmosfery w kształtowaniu klimatu, Z. Bielec-Bąkowska, E. Łupikasza, A. Widawski (red.), Uniwersytet Śląski, Sosnowiec, 321-331.

77. Matuszko D., Piotrowicz K., 2012, Ekstremalne zdarzenia pogodowe w Krakowie i ich uwarunkowania cyrkulacyjne, [w:] Rola cyrkulacji atmosfery w kształtowaniu klimatu, Z. Bielec-Bąkowska, E. Łupikasza, A. Widawski (red.), Uniwersytet Śląski, Sosnowiec, 211-218.

76. Matuszko D., Piotrowicz K., 2012, Wieloletnia zmienność sytuacji meteorotropowych w Krakowie, Przegląd Geograficzny, 84, 3, 413-422.

75. Myszkowska D., Piotrowicz K., Obtułowicz K., 2012, Sezon pyłkowy i zarodnikowy w Krakowie, [w:] Raport o stanie środowiska w województwie małopolskim w 2011 roku, B. Pająk (red.), Biblioteka Monitoringu Środowiska, WIOŚ, Kraków, 31-36.

74. Stępalska D., Grinn-Gofroń A., Piotrowicz K., 2012, Occurrence of Didymella ascospores in western and southern Poland in 2004-2006, Aerobiologia, 28, 2, 153-159, DOI 10.1007/s10453-011-9218-y.

2011

73. Bielec-Bąkowska Z., Knozová G., Leśniok M., Matuszko D., Piotrowicz K., 2011, High suspended dust concentrations in Brno, Sosnowiec and Krakow (the year 2009 as an example), Prace Geograficzne, IGiGP UJ, 126, 67-84.

72. Bielec-Bąkowska Z., Piotrowicz K., 2011, Weather types accompanying very high pressure in Krakow in the period 1901-2000, International Journal of Climatology, 31, 2183-2193, DOI: 10.1002/joc.2230.

71. Bielec-Bąkowska Z., Piotrowicz K., 2011, Wieloletnia zmienność okresu bezprzymrozkowego w Polsce w latach 1951-2006, Prace i Studia Geograficzne, 47, 77-86.

70. Matuszko D., Piotrowicz K. (red.), 2011, Prace Geograficzne, IGiGP UJ, 126. (w tym Przedmowa).

69. Myszkowska D., Piotrowicz K., 2011, Charakterystyka sezonu pyłkowego w Krakowie w 2010 roku na tle warunków meteorologicznych, Alergologia Immunologia, 8, 1-2, 22-26.

68. Myszkowska D., Piotrowicz K., 2011, Wpływ warunków meteorologicznych na przebieg sezonu pyłkowego w Krakowie w 2011 roku, Alergologia Immunologia, 8, 3-4, 54-59.

67. Piotrowicz K., Pieczara P., Ustrnul Z., 2011, Stacja Naukowa Zakładu Klimatologii Instytutu Geografii i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, [w:] Polskie terenowe stacje geograficzne, M. Klimek, K. Krzemień (red.), IGiGP UJ, Kraków, 79-81.

66. Więcław-Michniewska J., Piotrowicz K., 2011, Seasonal and annual variability of days with strong winds and wind damage in Krakow (Poland) during the period 2000-2007, Natural Hazards, 59, 949-965, DOI 10.1007/s11069-011-9809-5.

65. Wypych A., Piotrowicz K., 2011, Air humidity in Cracow in the period 1863-2007 - daily data quality control and homogenization methods, Proceedings of the Sixth Seminar for Homogenization and Quality Control in Climatological Databases, Climate Data and Monitoring WCDMP, WMO 1576, 76, 60-67.

2010

64. Nobis A., Nobis M., Piotrowicz K., Kącki Z., Dajdok Z., 2010, Lindernia procumbens in Poland: the relationship beetween weather conditions and the occurrence of the species, Biodiversity: Research and Conservation, 17, 39-46.

63. Piotrowicz K., 2010, Seasonal differentiation of maximum and minimum air temperature in Cracow and Prague in the period 1836-2007, [w:] The Polish climate in the European context: An historical overview, R. Przybylak, J. Majorowicz, R. Brázdil, M. Kejna, Springer, 407-421, DOI 10.1007/978-90-481-3167-9_20.

62. Piotrowicz K., 2010, Sezonowa i wieloletnia zmienność typów pogody w Krakowie, IGiGP UJ, Kraków, 1-313.

61. Piotrowicz K., 2010, Wieloletnia zmienność termicznych typów pogody w Krakowie w latach 1826-2008, [w:] E. Bednorz (red.), Klimat Polski na tle klimatu Europy. Warunki termiczne i opadowe, Studia i Prace z Geografii i Geologii, 15, 41-52.

2009

60. Myszkowska D., Piotrowicz K., 2009, Birch (Betula L.) pollen seasons in Cracow in 1991-2008 associated to the meteorological conditions, Acta Agrobotanica, 62, 2, 67-75.

59. Myszkowska D., Piotrowicz K., 2009, Dynamika sezonu pyłkowego na tle warunków meteorologicznych w Krakowie, w roku 2009, Alergologia. Immunologia, 6, 4, 136-140.

58. Piotrowicz K., 2009, The occurrence of unfavorable thermal conditions on human health in Central Europe and potential climate change impacts: an example from Cracow, Poland, Environmental Management, 44, 766-775, doi 10.1007/s00267-009-9357-x.

57. Ustrnul Z., Kowanetz L., Matuszko D., Twardosz R., Piotrowicz K., Wypych A., 2009, Klimatyczne uwarunkowania rozwoju rolnictwa w dorzeczu górnej Wisły na przełomie XX i XXI wieku, [w:] Człowiek i rolnictwo, Z. Górka, A. Zborowski (red.), IGiGP UJ, Kraków, 135-147.

2008

56. Méline J., Piotrowicz K., Julien-Laferriere B., Chełmicki W., Wicherek S.P, Oudinet J-P., 2008, Impact de la pollution atmosphérique sur la santé en milieu urban: l'exemple de l'asthme a Cracovie, [w:] L'apres Développement Durable. Espaces, Nature, Culture et Qualité, A. Da Lage, J.-P. Amat, A.-M Frérot, S. Guichard-Anguis, B. Julien-Laferriere, S.-P. Wicherek (red.), Ellipses, 243-252.

55. Piotrowicz K., 2008, Multiannual variability of biothermal conditions in wintertime and their influence on the life and health of the residence of Cracow (Poland), 18th International Congress of Biometeorology, CD, 1-4.

54. Piotrowicz K., Myszkowska D., 2008, Charakterystyka sezonów pyłkowych wybranych taksonów roślin w Krakowie na tle warunków meteorologicznych, [w:] Klimat i bioklimat miast, K. Kłysik, J. Wibig, K. Fortuniak (red.), Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Katedra Meteorologii i Klimatologii UŁ, Łódź, 301-311.

53. Stępalska D., Myszkowska D., Wołek J., Piotrowicz K., Obtułowicz K., 2008, The influence of meteorological factors on Ambrosia pollen loads in Cracow, Poland, 1995-2006, Grana, 47, 296-304.

2007

52. Bąkowski R., Piotrowicz K., 2007, Głębokie niże w XX wieku kształtujące pogodę w południowej Polsce, [w:] Cywilizacja i żywioły, J. Szkutnicki, U. Kossowska-Cezak, E. Bogdanowicz, M. Ceran (red.), PTG-of, IMGW, Warszawa, 40-47.

51. Matuszko D., Piotrowicz K., 2007, Warunki bioklimatyczne, [w:] Klimat Krakowa w XX wieku, D. Matuszko (red.), IGiGP UJ, Kraków, 169-186.

50. Myszkowska D., Jenner B., Cywa K., Kuropatwa M., Stępalska D., Piotrowicz K., 2007, Pollen season of selected tree and shrub taxa in Kraków and its neighbourhood, Acta Agrobotanica, 60, 2, 71-77.

49. Piotrowicz K., 2007, Historia obserwacji fenologicznych w Galicji, [w:] 200 lat regularnych pomiarów i obserwacji meteorologicznych w Gdańsku, M. Miętus, J. Filipiak, A. Wyszkowski (red.), Monografie IMGW, Warszawa, 47-55.

48. Piotrowicz K., 2007, Temperatura powietrza, [w:] Klimat Krakowa w XX wieku, D. Matuszko (red.), IGiGP UJ, Kraków, 99-112.

47. Piotrowicz K., 2007, Turystyka górska w aspekcie zagrożenia lawinowego, [w:] Studia nad turystyką. Prace geograficzne i regionalne. Geograficzne, ekonomiczne i społeczne aspekty turystyki, W. Kurek, R. Faracik (red.), IGiGP UJ, Kraków.

46. Piotrowicz K., 2007, Turystyka zimowa w Tatrzańskim Parku Narodowym a edukacja lawinowa, [w:] Stan i perspektywy rozwoju turystyki w Tatrzańskim Parku Narodowym, J. Pociask-Karteczka, Matuszyk A., Skawiński P. (red.), Studia i Monografie AWF, 46, AWF - TPN, Kraków-Zakopane, 161-168.

45. Piotrowicz K., 2007, Wieloletnie zróżnicowanie nocy gorących w Krakowie, [w:] Wahania klimatu w różnych skalach przestrzennych i czasowych, K. Piotrowicz, R. Twardosz (red.), IGiGP UJ, Kraków, 279-286.

2006

44. Bąkowski R., Kozłowski M., Piotrowicz K., 2006, Energia wiatru w południowo-wschodniej Polsce, Natura, Odnawialne źródła energii, Polskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk o Ziemi, Zielona Góra, 13, 175-183.

43. Bolechała F., Trela F., Trepińska J., Piotrowicz K., Bąkowski R., Polewka A., 2006, Samobójstwo dokonane - zarys zjawiska na podstawie materiału krakowskiego Zakładu Medycyny Sądowej z lat 1991-2000, Przegląd Lekarski, 63, 5, 261-264.

42. Méline J., Wicherek S., Twardosz R., Piotrowicz K., Chełmicki W., Geroyannis H., Julien-Laferriere B., Ragala R., Ionescu A., Krzemień K., Oudinet J.P., 2006, A Multidisciplinary Approach to Assess Adverse Effects of Air Pollution on Asthma in Cracow (Southern Poland), Polish Journal of Environmental Studies, 15, 5c, 110-117.

41. Myszkowska D., Dyga W., Piotrowicz K., 2006, Sezony pylenia Alnus i Corylus w Krakowie w latach 1997-2005, Alergologia.Immunologia, 3,1-2, 34-35.

40. Piotrowicz K., 2006, Kryteria wyznaczania ekstremalnych zim, Annales UMCS, Sectio B., 61, 362-369.

39. Piotrowicz K., 2006, Pory roku - zastosowanie metod ich wyróżniania, [w:] Współczesna meteorologia i klimatologia w geografii i ochronie środowiska, K. Migała, P. Ropuszyński (red.), Wrocław, 97-107.

38. Piotrowicz K., 2006, Zróżnicowanie warunków termicznych sezonu grzewczego w Krakowie, [w:] Klimatyczne aspekty środowiska geograficznego, J. Trepińska, Z. Olecki (red.), IGiGP UJ, Kraków, 193-202.

37. Piotrowicz K., Myszkowska D., 2006, Początek sezonów pyłkowych leszczyny na tle zmienności klimatu Krakowa, Alergologia.Immunologia, 3,3-4, 86-89.

36. Piotrowicz K., Wypych A., 2006, Long-term variations in the number of hot, very hot and sultry days in Kraków, Papers on Global Change IGBP, 13, 43-58.

35. Trepińska J., Piotrowicz K., 2006, Dzieje Stacji Meteorologicznej Uniwersytetu Jagiellońskiego, Alma Mater, UJ, 84, Kraków, 30-33.

34. Trepińska J., Piotrowicz K., Bąkowski R., Bolechała F., 2006, Pogoda a samobójstwa, Balneologia Polska, 48, 1, 51-55.

2005

33. Piotrowicz K., 2005, Dynamika zmian warunków termicznych Krakowa i ich wpływ na środowisko przyrodnicze i gospodarczą działalność człowieka, [w:] M. Ozga-Zielińska, D. Limanówka (red.), Hydrologia, meteorologia, klimatologia - badania naukowe i prognozy w erze informatyzacji, PTG-of, IMGW, Warszawa, 128-135.

32. Piotrowicz K., 2005, Ekstremalne warunki termiczne w Krakowie, [w:] Ekstremalne zjawiska hydrologiczne i meteorologiczne, E. Bogdanowicz, U. Kossowska-Cezak, J. Szkutnicki (red.), IMGW, Warszawa, 89-96.

31. Piotrowicz K., 2005, Lawiny śnieżne - zimowe niebezpieczeństwo gór, Geografia w Szkole, 1, 289 (58), 4-17.

30. Piotrowicz K., 2005, Wieloletnia zmienność termicznych pór roku w Krakowie i na Helu, [w:] Hydrologiczne i meteorologiczne aspekty badań wybrzeża Bałtyku i wybranych obszarów Polski, J.P. Girjatowicz, Cz. Koźmiński (red.), Uniwersytet Szczeciński, Oficyna In Plus, Szczecin, 30-33.

29. Trepińska J., Piotrowicz K., Bąkowski R., Bolechała F., Trela F., 2005, Wpływ warunków meteorologicznych na wypadki samobójstw przez powieszenie, Przegląd Lekarski, 62, 8, 788-794.

2004

28. Piotrowicz K., Bąkowski R., Kozłowski M., 2004-2005, Energia wiatru w wybranych sytuacjach synoptycznych w południowo-wschodniej Polsce, Folia Geographica, Ser. Geographica-Physica, 35-36, 133-151.

27. Matuszko D., Twardosz R., Piotrowicz K., 2004, Relationships between cloudiness, precipitation and air temperature, Geographia Polonica, 77, 1, 9-17.

26. Piotrowicz K., 2004, Temperatura okresu zimowego jako wskaźnik zmian klimatu, [w:] Klimat-środowisko-człowiek, Polski Klub Ekologiczny, 23-31.

2003

25. Domonkos P., Kyselý J., Piotrowicz K., Petrovic P., Likso T., 2003, Variability of the extreme temperature events in the South-Central Europe during the 20th Century and its relationship with the large scale circulation, International Journal of Climatology, 23, 987-1010.

24. Matuszko D., Piotrowicz K., Twardosz R., 2003, The relationship between temperature, cloudiness and precipitation in Cracow at the time of rapid growth, Prace Geograficzne, IGiGP UJ, 112, 69-80.

23. Piotrowicz K., 2003, Dynamika zmian temperatury powietrza w Pradze i Krakowie, [w:] Dynamika zmian środowiska geograficznego pod wpływem antropopresji, J. Lach (red.), Akademia Pedagogiczna, Kraków, 96-104.

22. Piotrowicz K., 2003, Variability of the Central European winter thermal structure, Acta Universitatis Wratislaviensis, 2542, Studia Geograficzne, 75, 108-115.

21. Piotrowicz K., 2003, Variation des conditions biotermiques defavorables a Cracovie, Dokumentacja Geograficzna, PAN, 29, 285-288.

2002

20. Piotrowicz K., 2002-2003, Warunki termiczne zim w Krakowie w latach 1792-2002, Folia Geographica, Ser. Geographica-Physica, 33-34, 67-88.

19. Piotrowicz K., 2002, Metody wyznaczania dat początku i końca termicznych zim na przykładzie krakowskiej serii pomiarów temperatury powietrza, Przegląd Geofizyczny, 1-2, 81-92.

18. Piotrowicz K., Domonkos P., 2002, Fluctuations in annual sums of winter cold days and summer warm days with selected Central European stations as examples and their connection to the large scale circulation, Prace Geograficzne, IGiGP UJ, 110, 25-46.

2001

17. Matuszko D., Piotrowicz K., Twardosz R., 2001, Związki między zachmurzeniem, opadami i temperaturą powietrza w Krakowie w ostatnim stuleciu, Prace i Studia Geograficzne WGiSR UW, 29, 113-119.

16. Piotrowicz K., 2001, Zmienność termiki zim w południowej Polsce i jej wpływ na środowisko przyrodnicze, [w:] Przemiany środowiska przyrodniczego Polski a jego funkcjonowanie, K. German, J. Balon (red.), Problemy Ekologii Krajobrazu, Kraków, 10,

2000

15. Piotrowicz K., 2000/2001, A typology of winter thermal conditions, Annales UMCS, sec. B, 55/56, 277-284.

14. Piotrowicz K., 2000, Estimation of the methods the extreme winters classification, Prace Geograficzne, Instytut Geografii UJ, 108, 201-206.

13. Piotrowicz K., 2000, Sposoby wydzielania pór roku, Przegląd Geofizyczny, 45, 3-4, 261-278.

12. Piotrowicz K., 2000, Zmienność długości ciągów termicznych w Zakopanem i na Kasprowym Wierchu, Czasopismo Geograficzne, 71, 3-4, 335-347.

11. Piotrowicz K., 2000, Zróżnicowanie termicznych pór roku w Krakowie, Prace Geograficzne, Instytut Geografii UJ, 105, 111-124.

1999-1994

10. Piotrowicz K., 1999, Zróżnicowanie temperatury maksymalnej i minimalnej powietrza w sezonie chłodnym w Krakowie (1836/37-1998/99), [w:] Zmiany i zmienność klimatu Polski. Ich wpływ na gospodarkę, ekosystemy i człowieka, Łódź, 221-224.

9. Domonkos P., Piotrowicz K., 1998, Winter temperature characteristics in Central Europe, International Journal of Climatology, 18, 1405-1417.

8. Piotrowicz K., 1998, Wieloletnie zróżnicowanie liczby dni mroźnych i bardzo mroźnych w Krakowie i Pradze, Acta Universitatis Lodziensis, Folia Geographica Physica, 3, 221-229.

7. Obrębska-Starklowa B., Trepińska J., Rauczyńska-Olecka D., Piotrowicz K., 1997, Changes in air temperature on a local scale in the Carpathian Foothills in relation to the global warming of climate at the end of 20th Century, Acta Universitatis Wratislaviensis 1950, Prace Instytutu Geograficznego, Ser. C, Meteorologia i Klimatologia, 4, 23-26.

6. Piotrowicz K., 1997, Ekstremalne zimy w Krakowie, [w:] Ekstremalne zjawiska meteorologiczne, hydrologiczne i oceanograficzne, Materiały Sympozjum Jubileuszowego 50 lat Polskiego Towarzystwa Geofizycznego, Warszawa, 144-146.

5. Piotrowicz K., 1997, Thermal differentiation of winters in the Carpathian Mountains altitudinal profile during the period 1961/62-1990/91, Geographia Polonica, 70, 89-100.

4. Piotrowicz K., 1997, Zestawienie bibliograficzne prac wykonanych na podstawie danych dotyczących temperatury i ciśnienia powietrza ze Stacji Naukowej Zakładu Klimatologii Instytutu Geografii Uniwersytetu Jagiellońskiego, [w:] Wahania klimatu w Krakowie (1792-1995), J. Trepińska (red.), Instytut Geografii UJ, Kraków, 199-204.

3. Piotrowicz K., 1996, Thermal characterization of winters in the 20th century in Kraków, Geographia Polonica, 67, 77-88.

2. Piotrowicz K., 1996, Variability of the number of days with snowfall and days with snow cover against the background of air temperature changes in winter in Cracow, Zeszyty Naukowe UJ, Prace Geograficzne, 102, 435-439.

1. Piotrowicz K., 1994, Zimy lat osiemdziesiątych XX stulecia w Krakowie, Problemy Zagospodarowania Ziem Górskich, 37, 39-47.

 

 
 
Uniwersytet Jagielloński
Wszelkie prawa zastrzeżone. © 2003-2004  Zakład Klimatologii
Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej, Uniwersytet Jagielloński
Autor strony: Andrzej Kotarba; Webmaster: Agnieszka Wypych